Η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες overhauling και turbocharger repairs πάνω στο πλοίο ή στο μηχανουργείο, σε χρόνους μικρότερους από ένα τοπικό συνεργείο. Μπορεί, δε, να ανταποκριθεί ακόμα και στα πιο αυστηρά χρονοδιαγράμματα των πλοίων containers.

Κατά τη διάρκεια του overhauling, γίνονται τα ακόλουθα:

• Αποσυναρμολόγηση του turbocharger.
• Καθαρισμός όλων των αποσυναρμολογημένων μερών.
• Επιθεώρηση και μετρήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
• Ultrasonic test των gas inlet και gas outlet casings, που μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον ο τεχνικός μας φέρει τον ανάλογο εξοπλισμό.
• Έλεγχος διεισδυτικών υγρών (die check) για cracks του nozzle ring και compressor wheel. Μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον έχει ζητηθεί από τον τεχνικό μας να φέρει μαζί του τον ανάλογο εξοπλισμό.
• Άρμοση των μερών του turbocharger, αντικατάσταση των απαραίτητων ανταλλακτικών του overhauling kit.
• Μετρήσεις και έλεγχος διακένων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, και καταγραφή αυτών.
• Τελική άρμοση.
• Δοκιμαστικό τεστ (sea trials) και διαπίστωση της ομαλής λειτουργίας, εάν κρίνεται εφικτό από τον πελάτη.
• Μέτρηση και εκτίμηση της κατάστασης δόνησης (vibration) ή ιδανικών συνθηκών λειτουργίας του turbocharger, κατά DIN ISO 10816 (εάν το rotor shaft είναι ζυγοσταθμισμένο και έχει αντικατασταθεί το overhauling kit), εφόσον έχει ζητηθεί από τον τεχνικό μας να φέρει μαζί του τον ανάλογο εξοπλισμό
• Μετά το πέρας όλων των εργασιών, παραδίδονται τα παρακάτω reports, ανάλογα με τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί:

  • Overhauling report
  • Dynamic balancing report
  • Ultrasonic test report
  • Die checking report
  • Vibration analysis report

RETROFIT

Το Retrofit περιλαμβάνει την έρευνα και μελέτη για την αναβάθμιση - μετατροπή ή/και αντικατάσταση παλιών τύπων στροβιλοϋπερπληρωτών (turbochargers) με καινούργια, πιο σύγχρονης τεχνολογίας, με σκοπό την καλύτερη απόδοση της μηχανής. O σκοπός υπερπλήρωσης μιας μηχανής είναι η αύξηση της ισχύος της. Παρά τις διαφορές ανάμεσα στα συστήματα πρόωσης και παραγωγής ρεύματος, ο σκοπός είναι παρόμοιος…
more

 

Τα νέα μοντέλα Turbochargers TM87 και ΤΜ180 διαθέτουν type approval certificate No 15/00096 by Lloyd's Register και είναι κατάλληλα για Daihatsu, Yanmar, Mitsubishi, Wartsila, MAN-B&W D/G. Continue Reading

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό μας επισκευάζει ανταλλακτικα στροβιλοϋπερπληρωτών (turbochargers), όλων των τύπων, στο εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα μηχανουργείο μας. Όλες οι επισκευές που γίνονται είναι, πάντοτε, σύμφωνες με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών και συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Η TURBOMED S.A. αναλαμβάνει να επισκευάσει casings, nozzle rings, rotor shafts, compressor wheels,…
more