ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Εγχειρίδιο λειτουργίας της μηχανής (genset). Εγχειρίδιο λειτουργίας του προς αντικατάσταση T/C. Shop/Sea trials Φωτογραφίες σύνδεσης T/C και μηχανής
more

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ RETROFIT

Αύξηση του απαιτούμενου χρόνου μεταξύ των οverhaulings. Επέκταση του απαιτούμενου χρόνου για την αντικατάσταση εξαρτημάτων της μηχανής. Μείωση του SFOC (Specific Fuel Oil Consumption), λόγω βελτιωμένης απόδοσης του καινούριου υπερπληρωτή (T/C), που έχει ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση στο συνολικό κόστος λειτουργίας. Ο αυξημένος βαθμός απόδοσης του καινούριου T/C παρέχει περισσότερο αέρα στη μηχανή και η καύση…
more

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ RETROFIT

Mόλις ο πελάτης εκδηλώσει ενδιαφέρον για Turbocharger retrofit, το τεχνικό μας τμήμα ακολουθεί τα παρακάτω βήματα, προκειμένου να προτείνει τον πλέον κατάλληλο και ασφαλή τύπο στοροβιλοϋπερπληρωτή (T/C): Kαθορισμός των αναγκών της μηχανής (πίεση υπερπλήρωσης, παροχή αέρα κ.τ.λ.). Προσομοίωση διαφόρων υποψήφιων τύπων στροβιλοϋπερπληρωτών (Τ/C), που καλύπτουν τις ανάγκες της μηχανής και ανταποκρίνονται σε πιθανούς περιορισμούς (engine’s…
more

Turbo-Genius™ Simulation Tool

Turbo-genius™ - Προσομοίωση συστήματος στροβιλοϋπερπληρωτή - κινητήρα (D/G - T/C) Γνωρίζοντας τη σημαντικότητα των εργαλείων προσομοίωσης, η TURBOMED S.A. συνεργάστηκε με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.- NTUA) για την, από κοινού, ανάπτυξη ενός ελληνικού λογισμικού προγράμματος που αναπαράγει τους χάρτες συμπιεστή-στροβίλου και μελετά το matching T/C και μηχανής του πλοίου. Μετά από πολυετή έρευνα, η…
more