ΑΞΙΕΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΟΡΑΜΑ

Οι Αξίες μας

Οι αξίες μας είναι οι κατευθυντήριες αρχές που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας μας, σε όλα τα επίπεδα δραστηριοποίησής μας. Οι επιχειρησιακές αρχές της αριστείας, της υψηλής ποιότητας, της ταχείας εξυπηρέτησης, της υπευθυνότητας, της συνέπειας, της ευελιξίας, της αποτελεσματικότητας, της καινοτομίας και της αποδοτικότητας είναι ζωτικής σημασίας, σε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων που απαρτίζουν τις εταιρικές αρχές λειτουργίας μας.

Η Αποστολή μας

Σκοπός μας είναι να ικανοποιούμε τις ανάγκες των συνεργατών μας 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών. Κάθε εταιρεία στο χώρο της ναυτιλίας, ανά τον κόσμο, μπορεί να απευθυνθεί στην TURBOMED S.A. για υπηρεσίες turbochargers που αφορούν σε ανάγκες του στόλου της.

Το Όραμα μας

Το όραμα μας συνοψίζεται στην επιθυμία της εταιρείας μας να παραμείνει ηγέτιδα στον κλάδο παροχής υπηρεσιών για turbochargers στην ελληνική αγορά και να συνεχίσει να επεκτείνεται διεθνώς, μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων και της δημιουργίας αξίας για όλα τα συνεργαζόμενα μέρη.

Comments are closed.