ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Εκπαίδευση & Turbomed Academy

Η TURBOMED S.A. έχει προχωρήσει στη σύσταση της TURBOMED Academy, η οποία μπορεί να παρέχει, δωρεάν, πιστοποιημένη εκπαίδευση σε πλήρωμα στόλου, σχετικά με θέματα ελέγχου σωστής λειτουργίας, καλής απόδοσης και συντήρησης των turbochargers. Η εκπαίδευση παρέχεται από πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας.

Comments are closed.