ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ RETROFIT

  • Αύξηση του απαιτούμενου χρόνου μεταξύ των οverhaulings.
  • Επέκταση του απαιτούμενου χρόνου για την αντικατάσταση εξαρτημάτων της μηχανής.
  • Μείωση του SFOC (Specific Fuel Oil Consumption), λόγω βελτιωμένης απόδοσης του καινούριου υπερπληρωτή (T/C), που έχει ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση στο συνολικό κόστος λειτουργίας.
  • Ο αυξημένος βαθμός απόδοσης του καινούριου T/C παρέχει περισσότερο αέρα στη μηχανή και η καύση γίνεται πιο αποδοτική, με μειωμένες εκπομπές ρύπων άνθρακα (particulate emissions).
  • Χαμηλότερη θερμοκρασία καυσαερίων και χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών οξειδίων του αζώτου (Nitrogen Oxides-NOx).

Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας, χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο λειτουργίας της μηχανής, shop / sea trials και φωτογραφίες του T/C και της σύνδεσής του με τη μηχανή, προχωράει στη διαδικασία προσομοίωσης της μηχανής με διαφορετικούς τύπους turbochargers.

Όσο η διαδικασία προχωράει, τα προγράμματα προσομοίωσης που χρησιμοποιεί το τεχνικό μας τμήμα υποδεικνύουν τον πλέον κατάλληλο τύπο turbocharger για το Retrofit. Οι τροποποιήσεις που, ενδεχομένως, θα χρειαστούν μελετώνται και σχεδιάζονται προσεχτικά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους χωροταξικούς περιορισμούς της μηχανής.

Στη διαδικασία του Retrofit χρησιμοποιούνται προγράμματα προσομοίωσης, συμπεριλαμβανομένου του Turbo-genius Simulation Tool™, λογισμικού προσομοίωσης που αναπτύχθηκε μετά από συνεργασία της εταιρείας μας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Όλες οι σχετικές εργασίες κατά τη διάρκεια του Retrofit συνοδεύονται από εγγυήσεις.

Comments are closed.